Outside Webpage (Iframe)

 

Деанксит

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Деанксит 0,5 mg/10 тmg обвити таблетки

Флупентиксол/Мелитрацен

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

•     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

•     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

•     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

•   Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовката:

1.    Какво представлява Деанксит и за какво се използва

2.    Преди да приемете Деанксит

3.    Как да приемате Деанксит

4.    Възможни нежелани реакции

5.    Как да съхранявате Deanksit

6.    Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕАНКСИТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Deanksit  принадлежи към група лекарства, които действат като облекчават симптомите на

потиснато настроение.

Deanksit съдържа комбинация от две активни вещества- Флупентиксол и Мелитрацен.

В комбинация тези активни вещества представляват продукт, който притежава антидепресивни,

анксиолитични и активиращи свойства.

Deanksit се използва за лечение на тревожност; депресия;  психосоматични разстройства, придружени с тревожност и апатия.

Вашият лекар обаче може да Ви предпише Деанксит и с друга цел. Попитайте Вашия лекар, ако имате каквито и да е въпроси свързани с това, защо Ви е бил предписан Деанксит.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ДЕАНКСИТ

Не приемайте Деанксит

•  Ако сте алергични (свръхчувствителни) към флупентиксол, мелитрацен или към някоя от останалите съставки на Деанксит.

•    Ако наскоро сте имали сърдечен пристъп (инфаркт на миокарда)

•  Ако наскоро сте имали потискане на нервната система по някаква причина (например интоксикация с алкохол, барбитурати или опиати)

•     Ако имате нарушения на сърдечния ритъм, които се откриват на електрокардиограма (ЕКГ)

•   Ако  едновременно  приемате      и      медикамент     известен      като моноаминооксидазата (МАОИ). МАО-инхибиторите   включват   медикаменти   като   фенелзин,   ипрониазид, ниаламид, транилципромин и моклобемид, които също се използват за лечение на депресия

 

Дори  ако сте  прекратили  приема  на  някои  от следните  МАОИ:   фенелзин.   ипрониазид,

изокарбоксазид, ниаламид или транилципромин ще трябва да изчакате 2 седмици преди да

започнете да приемате Деанксит таблетки.

Трябва да изчакате един ден след като сте прекратили приема на моклобемид.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар дори ако в миналото сте спазвали такава схема на

прием.

Деанксит таблетки не са подходящи за пациенти с тежка депресия, например пациенти, които изискват болнично лечение или такива, които се нуждаят от електроконвулсивна терапия (ЕКТ), нито пък са подходящи за възбудими и свръхактивни пациенти.

Обърнете специално внимание при употребата на Деанксит

Моля. информирайте Вашия лекар, ако имате някакви медицински проблеми и по-специално

•     Ако Вие имате проблеми с черния дроб

•     Данни за гърчове или припадъци

•     Диабет (може да се нуждаете от корекция на антидиабетното лечение)

•     Органичен мозъчен синдром (който може да бъде резултат от отравяне с алкохол или органични разтворители).

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако сте прекарали някои от тези състояния през живота си.

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство

Ако сте депресиран и/или страдате от тревожни разстройства понякога може да Ви споходят мисли за самонараняване или самоубийство. Подобни мисли биха могли да са по-чести, когато за пръв път започвате лечение с антидепресанти, тъй като за да подейства всяко от тези лекарства обикновено са необходими около две седмици, а понякога и повече. По-вероятно е да имате подобни мисли:

•Ако и преди сте мислили за самонараняване или самоубийство

•Ако сте на възраст под 25 години.

Информацията от клиничните проучвания сочи увеличен риск от суицидно поведение при пациенти на възраст под 25 години с психични заболявания, които са били лекувани с антидепресант.

Деанксит не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 години поради липса на данни за ефикасност и безопасност.

Ако по което и да е време Ви сполетят мисли за самонараняване или самоубийство незабавно се свържете с Вашия лекар или отидете в болница.

Може да прецените за полезно да уведомите роднина или близък приятел, че страдате от депресия или тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. Може също така да ги попитате, дали според тях Вашата депресия или тревожност се влошават, или дали някои промени в поведението Ви ги безпокоят.

При пациенти страдащи от рядкото състояние на плитка предна очна камера и закритоъгьлна глаукома може да се провокират пристъпи на остра глаукома поради разширяване на зеницата.

Венозен тромбоемболизъм (ВТЕ)

При антипсихотиците са докладвани случаи на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ). Тъй като при пациентите, лекувани с антипсихотици често се наблюдават придобити рискови фактори за ВТЕ, всички възможни рискови фактори за ВТЕ трябва да бъдат идентифицирани преди и по време на лечението с Деанксит и да се вземат превантивни мерки.

Пациенти в напреднала възраст:

Деанксит трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с риск от инсулт

Деанксит не е показан за лечение на свързани с деменция поведенчески разстройства.

Прием на други лекарства

Някои лекарства могат да повлияят действието на други медикаменти и това понякога може да доведе до сериозни нежелани реакции.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали каквито и да е други медикаменти - дори такива, които не са ви били предписани. Това включва и медикаменти за лечение на депресия (виж Не приемайте Деанксит).

Необходимо е да се прояви внимание, когато се използва Деанксит със следните медикаменти:

•                  Трициклични антидепресанти

•                  Литий (използва се за профилактика и лечение на манийно-депресивна болест)

•                  Ефедрин, изопреналин, норадреналин, фенилефрин и фенилпропаноламин (които се съдържат в някои лекарства за настинка)

•                 Лнтихолинергични медикаменти (напр. атропин, хиосциамин)

•                  Лекарства, които понижават кръвното налягане

•                  Лекарства, които предизвикват сънливост

•                  Лекарства за епилепсия

•                  Леводопа (използва се за лечение на Болестта на Паркинсон)

•                  Метоклопрамид (използва се за лечение на стомашно-чревни заболявания)

•                  Пиперазин (използва се за лечение на глисти)

Ако Ви предстои операция и трябва да Ви се приложат общи или местни анестетици трябва да съобщите, че приемате Деанксит.

Също така трябва да кажете на Вашия зъболекар, че приемате Деанксит, ако трябва да Ви се направи местна упойка.

Приемане на Деанксит с храни и напитки

Деанксит може да бъде приеман с или без храна.

Взаимодейства ли Deanksit с алкохол

Деанксит може да засили седативния ефект на алкохола като Ви направи по-сънливи. Препоръчва се да не приемате алкохол по време на лечение с Деанксит.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Следните симптоми могат да се появят при новородени бебета на майки, които са използвали Деанксит през последното тримесечие (последните три месеца на бременността): треперене, мускулна скованост и / или слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането, както и трудности при хранене. Ако при бебето Ви се развие някой от тези симптоми може да се наложи да се свържете с Вашия лекар.

Общото състояние на вашето новородено бебе може да бъде повлияно от използването на тази група лекарства. Деанксит не трябва да се използва по време на бременност, освен ако очакваната полза не надхвърля теоретичния риск за плода.

Майките не трябва да кърмят бебетата си докато приемат това лекарство. Ако все пак се прецени, че ползата надвишава риска и кърменето продължи по време на лечението с Деанксит, то трябва да се знае, че кърмачето трябва да бъде наблюдавано- особено през първите 4 седмици след раждането.

Шофиране и работа с машини

Деанксит обикновено не предизвиква сънливост; ако обаче се чувствате замаян или ви се спи в началото, когато започнете да приемате тези таблетки, не шофирайте и не работете с машини, докато тези ефекти не отзвучат.

Важна информация относно някои от съставките на Деанксит:

Таблетките съдържат лактоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост

към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.


3.КАК ДА ПРИЕМАТЕ ДЕАНКСИТ

Винаги приемайте Деанксит точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е:

Възрастни

Обикновено 2 таблетки дневно: 1 сутрин и 1 на обяд.

Вашият лекар може да увеличи дозата на 2 таблетки сутрин и 1 на обяд.

Максималната доза е 4 таблетки дневно.

Поддържаща доза: обикновено 1 таблетка сутрин.

Пациенти в напреднала възраст (над 65 години)

1 таблетка сутрин

Вашият лекар може да увеличи дозата на 1 таблетка сутрин и 1 на обяд.

Поддържаща доза: обикновено 1 таблетка сутрин.

Употреба при деца

Деанксит обикновено не се прилага при деца.

Ако имате впечатление, че ефектът на Деанксит е твърде силен или твърде слаб, разговаряйте с Вашия лекар или фармацевт.

Как и кога да приемате Деанксит

Деанксит може да се приема без оглед приема на храна. Приемайте таблетките с вода. Не ги дъвчете.

Продължителност на лечението

Пациентите често реагират доста бързо на лечение с Деанксит. но ако сте приемали Деанксит в максимални дози в продължение на седмица и все още не чувствате подобрение, Вашият лекар може да реши да спре лекарството.

Продължителността  на лечението  ще  се  реши  от  Вашия  лекар.   Продължете да  вземате таблетките толкова дълго, колкото Ви е препоръчано. Не прекратявайте приема им дори. ако се почувствате по-добре. докато това не Ви препоръча лекуващия лекар. Никога не променяйте дозата на лекарството преди да сте разговаряли първо с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Деанксит

Ако мислите, че Вие или някой друг може да с приел прекалено много таблетки Деанксит. свържете се незабавно с Вашия лекар или най-близкото отделение за спешна помощ. Направете това дори да нямате признаци на дискомфорт или отравяне. Вземете с Вас опаковката Деанксит, за да я покажете на лекаря или в болницата.

Симптомите на предозиране може да включват:

•     Сънливост или възбуда

•     Халюцинации

•     Затруднено дишане, посиняване на кожата

•     Разширени зеници

•     Задръжка на урина

•     Гърчове

•     Ускорени удари на сърцето

•     Ниско кръвно налягане, слаб пулс, бледост

•     Нарушения на сърдечния ритъм

•     Треска

Ако сте пропуснали да приемете Дсанксит

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако забравите да вземете доза, вземете следващата в обичайното време.

Ако сте спрели приема на Деанксит

Ако  имате  някакви допълнителни  въпроси,  сързани  с употребата  на този  продукт,  моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства. Деанксит може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава.

Те са малко и леки и обикновено отзвучават при продължително лечение.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Сухотата в устата повишава риска от кариес. Поради това мийте по-често от обичайното зъбите си.

Често срещани нежелани лекарствени реакции (при повече от  1   и по-малко от  10 на  100

пациента) може да включват:

Психични нарушения: Трудно заспиваме, двигателно неспокойствие, възбуда

Нарушения на нервната система: Замаяност, тремор.

Нарушения на очите: Замъглено зрение (трудност при четене на дребен шрифт).

Стомашно-чревни нарушения: Сухота в устата, запек.

Общи нарушения: Умора.

Рядко срещани нежелани лекарствени реакции (>1/10 000,

Нежелани лекарствени реакции с неизвестна честота: Случаи на венозен тромбоемболизъм, включително белодробен емболизъм и случаи на дълбока венозна тромбоза са докладвани при антипсихотиците.

Пост-маркетинг

Има съобщения за изолирани случаи на холестатичен хепатит.

5.  КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДЕАНКСИТ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте Деанксит под 25°С.

Не използвайте Деанксит след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тез спомогнат за опазване на околната среда.

 

6.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Деанксит:

- Активните вещества са флупентиксол (като дихидрохлорид) и мелитрацен (като хидрохлорид) Всяка таблетка Деанксит със захарно покритие съдържа флупентиксол дихидрохлорид, отговарящ на 0.5 т§ флупентиксол и мелитрацен хидрохлорид отговарящ на 10 тр мелитрацен.

- Другите съставки са: лактоза монохидрат, картофено нишесте, желатин, талк и магнезиев стеарат.

Обвивка: желатин, захароза, захароза на прах

Полиращо покритие: Саро! 1295* (смес от пчелен восък, бял и карнауба восък ).

Оцветители на Деанксит: (еритрозин, Е127 и индиготин, Е132).

Как изглежда Деанксит и какво съдържа опаковката:

Деанксит представляват кръгли, двойно изпъкнали, цикламени таблетки със захарна обвивка.

Деанксит таблетки се предлагат в блистери.

100 броя в блистери

Притежател на разрешението за употреба

Lundbeck Export A/S Ottiliavej  9 DK-2500 Copenhagen Дания

Производител:

H.Lundbeck A/S

DK-2500 Copenhagen

Ottiliavej 9 Дания

За допълнителна информация относно това лекарство моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Търговско представителство Лундбек Експорт

ЕКСПО 2000 Бул. "Н. Вапцаров" №55 София 1407. България Тел.:+ 359 2 962 4696


Етикети:   
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Деанксит 0,5 mg/10 тmg обвити таблетки Флупентиксол/Мелитрацен Прочетете внимателно ...
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Листовка - Приложение 2 информация за потребителя ТАМСОЛ 0,4 mg  капсули с и...
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТАЛистовка • Приложение 2ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАТаviрес 150 mg Тавипек 150  m...
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕМПАЛГИН  500 mg/20 mg филмирани таблеткиТЕMPALGIN 500 mg/20 mg film-coated t...
Фарингит
Деанксит
Ескапел
Талцид
Ципрофлоксацин
Най-нови
Кърлежите пренасят вируси и бактерии, които причиняват инфекциозни заболявания. Жизненият ...
Обикновеният глог  e ниско храстовидно дърво, характерно за умерените климатични и зо...
как да...
Ако сте свикнали да ядете редовно по три пъти на ден и то здравословно,  и въпреки то...
Ако искате да притежавате добро зрение яжте повече моркови, картофи и тъмно зелени зеленчу...