Outside Webpage (Iframe)

 

Темпалгин

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


ТЕМПАЛГИН  500 mg/20 mg филмирани таблетки
ТЕMPALGIN 500 mg/20 mg film-coated tablets


метамизол натрий/триацетонамин-4-толуенсулфонат

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението. Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3-5 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1.       Какво представлява Темпалгин и за какво се използва

2.       Преди да приемете Темпалгин
3        Как да приемате Темпалгин
4.       Възможни нежелани реакции Как да съхранявате Темпалгин
6.       Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕМПАЛГИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА


Темпалгин е комбиниран лекарствен продукт, който съдържа активните вещества метамизол натрий и триацетонамин-4-толуенсулфонат. Притежава изразено и продължително болкоуспокояващо действие, дължащо се на ненаркотичния аналгетик метамизол натрий, който потиска простагландиновата синтеза. Триацстонамин-4-толуенсулфонат намалява двигателната възбуда и има успокояващо действие.
Темпалгин се използва за краткотрайно симптоматично лечение на слабо до умерено изразени болки при следните състояния: главоболие, зъбобол и стоматологични манипулации, миалгии (мускулни болки), невралгии, артралгии (ставни болки).


ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТЕМПАЛГИН
Не приемайте Темпалгин
ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества метамизол натрий, триацетонамин-4-толуенсулфонат или към някоя от останалите съставки на Темпалгин;
ако имате свръхчувствителност към други пиразолонови продукти;
ако страдате от остра чернодробна иорфирня (наследствено заболяване с нарушено образуване на еритроцититс);
ако имате вродена глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност (наследствено заболяване с нарушено образуване на еритроцитите);
при тежки бъбречни или чернодробни заболявания;
ако имате нарушена функция на костния мозък (след цитостатично лечение) заболявания на кръвта като: апластична анемия (намаляване броя на кръвните кл води до слабост, поява на синини или повишена вероятност от възникване на инфекция агранулоцитоза (силно намаляване броя на белите кръвни клетки, което повишава  вероятността от възникване на инфекции), левкопения (намаляване общия брой на белите кръвни клетки при ниско кръвно налягане със стойности под 100 mm Нg;
ако сте бременна или кърмите;
ако пациентът е дете под 15-годишна възраст.


Обърнете специално внимание при употребата на Тeмпалгин

Ако Ви е известно, че имате заболяване, протичащо с намаляване броя на белите кръвни клетки (левкоцити);
Ако сте алергични към обезболяващи или прогиворевматични лекарства (непоносимост към аналгетици), както и към други медикаменти или храни;
При алергично-обусловена бронхиална астма (пристъп на задух);
Ако имате ниско кръвно налягане;
Ако имате бъбречни или чернодробни нарушения.


Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Лечението може да се повлияе, ако приемате едновременно лекарства, потискащи централната нервна система, противоболкови, противовъзпалителни, противозачатъчни лекарства, кумаринови антикоагуланти (намаляват сьсирваемоспа на кръвта), хлорпромазин (за лечение на психични заболявания), хлорамфеникол (антибиотик), циклоспорин (при туморни заболявания), сънотворни лекарства.


Прием на Темпалгин с храни н напитки
Таблетките се приемат с вода, за предпочитане след хранене.
По време на лечение с Темпалгин не се препоръчва употреба на алкохол поради възможност от
засилване на нежеланите ефекти на лекарството.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Бременност
Не се препоръчва употребата на Tempalgin по време на бременност.
Кърмене
Употребата на продукта в периода на кърмене е нежелателна. В случаите на наложителна употреба кърменето трябва да се преустанови.
Шофиране и работа с машини
Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, тъй като Tempalgin намалява способността за концентрация на вниманието и забавя условните рефлекси.


Важна информация относно някои от съставките на Темпалгнн
В състава на лекарствения продукт е включено пшенично нишесте. Подходящ за хора с цьолиакия. Пациенти с пшенична алергия (различна от цьолиакия) не трябва да вземат този продукт.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТЕМПАЛГИН


Винаги приемайте Темпалгин точно както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Таблетките се приемат през устата с вода, за предпочитане след хранене.
Не прилагайте Темпалгин повече от 3 до 5 дни без консултация с лекар.


Възрастни
Обичайната доза е по 1 таблетка I до 3 пъти дневно, в зависимост от тежестта на симптомите
Максималната еднократна доза не трябва да превишава 1 таблетка, а максималнта  доза е 4 таблетки.
При стоматологични манипулации - по I таблетка 1/2 час преди интервенцията.


Деца над 15-годишна възраст
По 1 таблетка дневно. Максималната дневна доза е 2 таблетки и зависи от тежестта на
симптомите.


Пациенти над 65 години
Ако сте на възраст над 65 години обикновено не се налага намаляване на дозата, но ако имате проблеми с черния дроб или бъбреците, лечението с Tempalgin трябва да се провежда за кратък период от време. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 2 таблетки.
Пациенти с нарушена чернодробна функция
Ако имате изразено чернодробно заболяване, започнете лечение с 1/2 от препоръчаната доза за
възрастни (не повече от 2 таблетки дневно).
Пациенти с нарушена бъбречна функция
Ако имате нарушение на бъбречната функция не трябва да приемате повече от 2 таблетки
дневно.


Ако сте приели повече от необходимата доза Темпалгин
В случаи на прием на голяма доза от лекарствения продукт могат да се наблюдават: гадене, световъртеж, болки в корема, отпадналост до загуба на съзнание, силно понижение на кръвното налягане до шок (загуба на съзнание със спадане на кръвното налягане) и нарушения в сърдечния ритъм.
При поява на някои от тези симптоми прекратете приема на лекарството и незабавно се консултирайте с лекар!


Ако сте пропуснали да приемете Темпалгин
Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено. Не  вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да вземате лекарството, както е описано в гази листовка.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Темпалгин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. При прилагане на Темпалгин възможните нежелани лекарствени реакции по-често се дължат на метамизол натрий. Може да се наблюдават:
нарушения в кръвната картина като: агранулоцитоза (силно намаляване броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекции), левкопения (намаляване броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекции), апластична анемия (силно намаляваме броя на кръвните клетки, което води до слабост, поява на синини или повишена вероятност от възникване на инфекции), тромбоцитопення (намаляване броя на тромбоцитите, което повишава риска от кървене или образуване на синини), хемолитична анемия (намаляване броя на червените кръвни което може да доведе до бледост или пожълтяване на кожата, слабост или задух);
гадене, повръщане, коремни болки и дискомфорт, в редки случаи разязвяват бъбречни увреждания като поява на белтък в урината, намалено или повишено  количество урина, възпаление на бъбреците;
смущения на сърдечния ритъм, понижаване на кръвното налягане;

реакции на свръхчувствителност (анафилактични или анафилактоидни реакции) - сърбеж, парене, зачервяване на кожата, уртикария, отоци (генерализирани или локални), затруднено дишане, астматичен пристъп (при пациенти с аналгетична астма), ангиоедем (включително ларингеален), синдром на Stivens-Johnson или Lyell(тежка реакция, съпроводена с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи), циркулаторен шок;
нарушения на нервната система като главоболие, световъртеж;
чернодробни нарушения - повишаване на чернодробните ензими, холестаза (нарушения в оттичането на жлъчка), хипербилирубинемия (високи нива на билирубин в кръвта).
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5.КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТЕМПАЛГИН


Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
Да се съхранява под 25°С.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Темпалгин след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на
годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Какво съдържа Темпалгин
Активните вещества са: метамизол натрий 500 mg  и гриацетонамин-4-толуенсулфонат 20 mg в една таблетка.
Другите съставки са: пшенично нишесте; целулоза, микрокристална (тип 101); магнезиев стеарат; талк; повидон К25.
Филмово покритие, опадрай II 85 Р21526 зелен (поливинилов алкохол - частично хидролизиран. макрогол. талк, Е171, Е104, Е133).


Как изглежда Темпалгин и какво съдържа опаковката
Кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки със зелен цвят, диамегьр 13 mm
10 филмирани таблетки в блистер от РУС/алуминиево фолио; по 2 или 30 блистера в картонена
кутия, заедно с листовка.
Притежател на разрешението за употреба  и производител
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България
Дата на последно одобрение на листовката: февруари 2011.Етикети:   
Ципрофлоксацин Актавис - 500 мг (филмирана таблетка)   Въведение: Прочетете внимателно цялата листовка, преди да...
Листовка за пациента VALIDOL ВАЛИДОЛ 0.06 g сублингвални таблетки ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТАЛистовка - Прилож...
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕ ВИТАМИН С СОФАРМА100 mg/ml! инжекционен разствор VITAMIN С SОРНАRМА аскорбинова кис...
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% ГелДиклофенак диетиламин VОLTAREN EMULGEL 1.16% Се1ВОЛТАРЕН Е...
Деанксит
Ескапел
Фарингит
Талцид
Ципрофлоксацин
Най-нови
Тази листовка Ви дава информация за Вашата таблетка Ескапел. Моля, прочетете я внимателно,...
ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТАМоля прочетете внимателно тази листовка. Тя съдържа важна за Вас инфор...
как да...
Ако сте свикнали да ядете редовно по три пъти на ден и то здравословно,  и въпреки то...
Ако искате да притежавате добро зрение яжте повече моркови, картофи и тъмно зелени зеленчу...