Outside Webpage (Iframe)

 

Трибестан

ТRIBESTAN 250 mg

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТRIBESTAN® 250 mg

ТРИБЕСТАН® 250 mg филмирани таблетки

 

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт. Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1.       Какво представлява Трибестан и за какво се използва

2.       Преди да използвате Трибестан

3.       Как да приемате Трибестан

4.       Възможни нежелани реакции

5.       Съхранение на Трибестан

6.       Допълнителна информация

1.  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРИБЕСТАН

Трибестан е растителен продукт, който съдържа сух екстракт от надземната част на растението Тribulus terrestris (бабини зъби). Трибестан стимулира функциите на половата система, повишава либидото, увеличава силата и продължителността на ерекцията, повлиява благоприятно липидната обмяна, притежава хормон-балансиращ ефект и при жени облекчава климактеричните симптоми.

Трибестан се използва в комплексното лечение на понижено либидо, импотенция (полова слабост), безплодие при мъже; при дислипопротеинемия (нарушения в обмяната на липидите) за намаляване на общия холестерол и липопротеините с ниска плътност; при жени с климактеричен и посткастрационен синдром (състояние след оперативно отстраняване на яйчниците) за облекчаване на изявени невровегетативни и нервнопсихични прояви.

2.  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРИБЕСТАН

Не приемайте Трибестан

ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки;

при тежко сърдечно-съдово или бъбречно заболяване;

при аденом на простатата;

ако сте на възраст под 1 б години;

Трибестан не се употребява по време на бременност или в периода на кърме

Обърнете специално внимание при употребата на Трибестан

При лечение на жени в климактериум преминаването от терапевтична към поддържаща доза трябва да става постепенно. След рязко намаляване или спиране на ефективната доза е възможна вторична проява на комплекса от климактерични симптоми.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате ши наскоро сте приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Едновременното приложение на Трибестан с лекарствени продукти, стимулиращи овулацията, води до взаимно усилване на ефектите им.

Трибестан може да усили ефектите на диуретици (отводняващи лекарства) и на антихипертензивните лекарства (за лечение на високо кръвно налягане).

Бременност и кърмене

Преди да вземете някакво лекарство по време на бременност, посъветвайте се с Вашия лекар

или фармацевт.

Трибестан не трябва да се прилага през периода на бременност и кърмене. При установяване на бременност приемът на продукта трябва да се прекрати.

Шофиране и работа с машини

Тribestan не повлиява активното внимание и може да се използва от шофьори и оператори на машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТРИБЕСТАН

Приемайте Трибестан както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия

лекар или фармацевт.

Таблетките се приемат през устата, след хранене.

При понижено либидо, импотенция и безплодие:

При мъже с понижено либидо, импотенция и безплодие се препоръчва дозировка по 1-2 таблетки З

пъти дневно. Продължителност на лечението - най-малко 90 дни. Курсът на лечение може да се

повторя до получаване на задоволителен лечебен ефект.

При жени с ендокринен стерилитет се препоръчва дозировка по 1-2 таблетки 3 пъти дневно,

прилагани от 1-ви до 12-ти ден на менструалния цикъл. Този курс може да се повтаря периодично до

забременяване.

Дислипопротеинемия;

По 2 таблетки 3 пъти дневно. Продължителност на лечението - не по-малко от 3 месеца.

Климактеричен и посткастрационен синдром у жените:

По 1-2 таблетки 3 пъти дневно в продължение на 60-90 дни. След подобряване на състоянието

постепенно се преминава към поддържаща доза - по 2 таблетки дневно в продължение на 1-2 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза Трибестан

Досега не са наблюдавани случаи на предозиране с Трибестан. В случай на приемане на по-голямо количество от продукта се обърнете към лекар. При необходимост се прави стомашна промивка и се прилага симтоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Трибестан

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

4.  ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Трибестан може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

При предразположени пациенти е възможно е да се наблюдават реакции на свръхчувствителност.

Може да има дразнещо действие върху стомашната лигавица.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

СЪХРАНЕНИЕ НА ТРИБЕСТАН

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява под 25 °С.

Да се съхранявана място, недостъпно за деца!

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Трибестан

Активната съставка е сух екстракт от растението бабини зъби  250 mg (съдържание на фуростанолови сапонини не по-малко от 112,5 mg).

Другите съставки са: микрокристална целулоза; колоидаяен силициев диоксид, безводен;

повидон К25; кросповидощ магнезиев стеарат; талк.

Състав на филмовото покритие: опадрай кафяв.

Как изглежда Трибестан и какво съдържа опаковката

Филмирани таблетки - кръгли, двойноизпъкнали с кафяв цвят. По 10 филмирани таблетки в блистер от РУС/алуминиево фолио; по 6 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител СОФАРМА АД

ул. „Илиенско шосе" 16 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: октомври 2007

Етикети:   
Тази листовка Ви дава информация за Вашата таблетка Ескапел. Моля, прочетете я внимателно, тъй като съдържа важна информ...
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕМПАЛГИН  500 mg/20 mg филмирани таблеткиТЕMPALGIN 500 mg/20 mg film-coated t...
Листовка за пациента VALIDOL ВАЛИДОЛ 0.06 g сублингвални таблетки ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТАЛистовка - Прилож...
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕ ВИТАМИН С СОФАРМА100 mg/ml! инжекционен разствор VITAMIN С SОРНАRМА аскорбинова кис...
Деанксит
Ескапел
Фарингит
Талцид
Ципрофлоксацин
Най-нови
Ако сте свикнали да ядете редовно по три пъти на ден и то здравословно,  и въпреки то...
Определен брой лекарства доказано понижават нивата на витамин С и в случай,  че се уп...
как да...
Ако сте свикнали да ядете редовно по три пъти на ден и то здравословно,  и въпреки то...
Ако искате да притежавате добро зрение яжте повече моркови, картофи и тъмно зелени зеленчу...