Outside Webpage (Iframe)

 

Волтарен

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
Диклофенак диетиламин

VОLTAREN EMULGEL 1.16% Се1

ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ ДИСПЕНСЪР 1.16% Гел
Диклофенак диетиламин


    Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в листовката или както ви е казал вашия лекар или фармацевт.
•     Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
•     Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
•    Ако   получите   някакви   нежелани  лекарствени   реакции,  уведомете  вашия   лекар   или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
•    Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


Какво съдържа тази листовка


1. Какво представлява ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
3. Как да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел и за какво се използва


Активната съставка на ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел е диклофенак диетиламин, която принадлежи към групата лекарства, познати като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел е специално създадена лекарствена форма за втриване в кожата.
ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел се прилага за лечение на болка, възпаление болезнени състояния, засягащи ставите и мускулите.

Подходящ е за лечение на: Възрастни и юноши пад 14 години:
-  Мускулни и ставни травми (навяхвания, изкълчвания, разтежения, натъртвания, болки в гърба, спортни травми);
- Възпаление на сухожилията (например "тенис лакът"). Възрастни (над 18 години):
- Леки форми на артрит на коленете или пръстите.


2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел


Не използвайте ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
-  Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество диклофенак или към някоя от останалите съставки на ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ  1.16% Гел, както и към други лекарства за лечение на болка, висока температура или възпаление, като ибупрофен или ацетилсалицилова киселина (субстанция, използвана за намаляване на кръвосъсирването), или някоя от останалите съставки  на  ВОЛТАРЕН   ЕМУЛГЕЛ   1.16%  Гел  (вижте точка 6  на  настоящата листовка). Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.
Симптомите на алергична реакция може да включват: хрипове или учестено дишане (астма),кожен обрив или копривнатеска, оток на лицето или езика, хрема.

- Ако сте в последните 3 месеца от бременността.
- Ако сте под 14 години.


Не използвайте Voltaren 1.16% Гел, ако някое от посочените състояния се отнася за вас.


Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел.
- Не прилагайте ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел върху кожата при състояния като порезни или открити рани, обрив или екземи.
-  ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел е само за външна употреба. Не използвайте ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел в устата и не го поглъщайте. Внимавайте ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел да не попадне в очите ви. Ако това се случи, изплакнете очите си с чиста вода. Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако продължите да усещате дискомфорт.
-  Може да го прилагате под ластични превръзки или бинтове, които обикновено се използват при травми като навяхвания или изкълчвания, но не употребявайте под спиращи въздуха пластмасови бандажи.

Деца и юноши под 14 години
Съществуват недостатъчни данни за ефикасността и безопасността на Voltaren
1.16% Гел, употребяван при деца и юноши под 14 години (за повече информация вижте
точка 2 на тази листовка).
При юноши над 14 години, ако се налага употреба на ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел за
облекчаване на болките повече от 7 дни или ако симптомите се влошат, пациентите или техните
родители трябва да потърсят лекарска помощ.


Други лекарства и ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.


Бременност н кърмене
Не използвайте ВОЛТАРЕН  ЕМУЛГЕЛ   1.16%  Гел  по време на бременност, особено през
последните 3 месеца от бременността, тъй като може да навреди на нероденото ви дете или да
предизвика усложнения при раждането.
Не използвайте ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел, ако кърмите.
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременост,
постъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Voltaren  1.16%   Гел,   приложен   върху   кожата,   не   оказва   влияние   върху
способността за шофиране или работа с машини.


3.    Как да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел


Колко ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел да използвате Възрастни и юноши над 14 години:
Прилагайте ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел 3-4 пъти дневно в кожата върху болезнения участък.

Как да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
1. Алуминиево ламинирана туба
При първото използване развинтете и махнете капачката. Отстранете предпазителя на тубата, като поставите обратната страна на капачката, и завъртете.
2.  Херметизиран алуминиев контейнер 75 т!
Може да бъде използван и в обърнато положение. Натиснете бутона на помпата, за да се освободи количеството гел, описано по-долу.

Изстискайте малко количество гел от тубата и бавно втривайте в кожата върху болезнения или подут участък. Необходимото количество варира в зависимост от големината на засегнатия болезнен или подут участък. Обикновено количество, вариращо по размер от череша до орех, е достатъчно. Може да усетите слаб охлаждащ ефект, докато втривате гела.
Измийте ръцете си след прилагане на ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел освен в случаите, когато те са третираната зона.


Колко дълго да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел Не употребявайте ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел повече от: Възрастни и юноши над 14 години:
•     2   седмици  -   при мускулни   и  ставни  травми   (навяхвания,   изкълчвания,   разтежения, натъртвания) и възпаление на сухожилията.
Възрастни:
•     3 седмици - при артритни болки.
По-продължителен период на лечение може да бъде препоръчан от лекар.
Ако до 7 дни болката и отокът не намалеят или състоянието ви се влоши, информирайте вашия
лекар.


Ако сте използвали повече от необходимата доза ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
Ако вие или дете инцидентно погълнете ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел или сте използвали
повече от препоръчаната доза, незабавно информирайте вашия лекар.
Ако сте пропуснали да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
Ако сте пропуснали да използвате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел, приложете го, щом се
сетите, и продължете както обичайно.
Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
Ако имате други въпроси относно употребата на този лекарствен продукт, се консултирайте с
вашия лекар или фармацевт.


4.    Възможни нежелани реакции


Като всички лекарства, ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Някои редки н много редки нежелани реакции могат да бъдат сериозни.
Ако забележите някои от следните признаци  на алергия, спрете употребата на ВОЛТАРЕН
ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел и незабавно информирайте вашия лекар или фармацевт:
• Кожен обрив с образуване на мехури по кожата; копривна треска. (Тези нежелани
реакции са с вероятност за поява при I до 10 на всеки 10 000 човека).

• Хрипове, учестено дишане или тежест в гърдите (астма). (Тези нежелани реакции са с вероятност за поява при по-малко от 1 на всеки 10 000 човека.)
•Подуване  на  лицето,  устните,  езика  или   гърлото.  (Тези  нежелани  реакции  са  с вероятност за поява при по-малко от 1 на всеки 10 000 човека.)
Други нежелани реакции, които може да се появят, обикновено са слаби, отминаващи и безвредни.

Чести нежелани реакции
(С вероятност за поява при 1 до 10 на всеки 100 пациенти)
• Кожен обрив, сърбеж, зачервяване или смъдене на кожата.
Много редки нежелани реакции
(С вероятност за поява при по-малко от 1 на всеки Ю 000 пациенти)
• Кожата може да е по-чуствителна при излагане на слънце. Възможни признаци за това са
слънчево изгаряне със сърбеж, подуване и мехури.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

 

5.  Как да съхранявате ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел


Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте ВОЛТАРЕН  ЕМУЛГЕЛ  1.16% Гел след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 30 °С. Херметизираният контейнер трябва да се пази от директна слънчева
светлина и не трябва да се продупчва или изгаря, дори и когато е празен.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте
вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел
Активното вещество е: диклофенак диетиламин. Всеки грам от гела съдържа 11.6 т§ диклофенак
диегиламин.
Другите съставки  (помощни     вещества)  са: 

карбомер,     макроголов     цитостеарилетер, кокоилкаприлокапрат,   диетиламин,   изопропилов   алкохол,   пропиленгликол,   течен    парафин, парфюмна композиция 45, пречистена вода.

Как изглежла ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел i какво съдържа опаковката
ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ 1.16% Гел е бял, охлаждащ, немазен, неоставящ петна крем, подобен на гел.


Алуминиево ламинирана туба от 20 g, 50 g, 100g, 150 g.
Не всички видове опаковки са пуснати в продажба.
Лекарствената форма  на  ВОЛТАРЕН  ЕМУЛГЕЛ   1.16%  Гел  е специално създадена, за да позволява активното вещество да премине през кожата.


Притежател на разрешението за употреба н производител
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 МипсЬеп, Германия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
Салвис Фарма ООД,
1528 София, ул. Димитър Пешев 5,
тел ./факс: +359 882532901
Дата на последно преразглеждане на листовкатаЕтикети:   
Определен брой лекарства доказано понижават нивата на витамин С и в случай,  че се употребяват, е необходимо дозите...
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ изопринозин 500mg таблетки Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА  Тонзилотрен Таблетки  ИЗПЬЛНИТЕЛНААГЕНЦИЯПОЛЕКАРСТВАТА Листовка • Приложение ...
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТАЛистовка • Приложение 2ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАТаviрес 150 mg Тавипек 150  m...
Деанксит
Фарингит
Да се справим със зимната депресия
Изгаряне и видове кожа
Ескапел
Най-нови
Голяма част от българите взимат допълнително витаминни препарати като хранителни добавки п...
Листовка за пациента VALIDOL ВАЛИДОЛ 0.06 g сублингвални таблетки ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ П...
как да...
Ако сте свикнали да ядете редовно по три пъти на ден и то здравословно,  и въпреки то...
Ако искате да притежавате добро зрение яжте повече моркови, картофи и тъмно зелени зеленчу...